Руски центар је међународни културни пројекат, који је покренуо фонд „Руски свет“ из Москве у сарадњи са водећим светским образовно-просветним институцијама.

Руски центри се отварају са циљем популаризације руског језика, књижевности и културе, као важних елемената светске цивилизације, подржавања програма учења руског језика у иностранству, развијања међукултурног дијалога и учвршћивања разумевања и сарадње међу народима.

Руски центри нуде приступ руском културно-историјском и књижевном наслеђу, методици и пракси руског образовања, савременим стваралачким идејама и програмима.Центри организују своју делатност на принципима отворености, јавности и толеранције.